זכויות רפואיות

אנו נטפל ביקירכם כמו משפחה!

זכויות רפואיות הן הזכויות וההגנות של מטופלים ביחס לטיפול רפואי.

הזכות להיות נקי מאפליה, ניצול וניצול לרעה, הזכות למידע, פרטיות, סודיות ואוטונומיה.

למטופלים יש זכות לסרב לטיפול. יש להם גם זכות למידע רפואי הרלוונטי למצבם או להחלטת הטיפול שלהם. יש להם זכות לא להיות מופלים על רקע מחלתם או מוגבלותם. מטופלים יכולים גם לבקש שלא יגידו להם על האבחנה שלהם אם הם לא רוצים שהיא תיחשף.

מקצוע הרפואה הוא אחד החשובים בחברה שלנו.

מגזר הבריאות הוא אחד המעסיקים הגדולים בעולם והוא מעסיק יותר מחצי מיליארד עובדים. כתוצאה מכך, יש ביקוש הולך וגובר לרופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים מוסמכים ומיומנים.

זכויות רפואיות הן זכויות אזרח המגנות על אנשים מפני אפליה על רקע מצבם הרפואי או מוגבלותו. זכויות אלו מוגנות על ידי חוקים פדרליים כמו הכותרת השנייה של חוק האמריקנים עם מוגבלויות (ADA) האוסר על אפליה של אנשים עם מוגבלות בהתאמות ציבוריות, תחבורה, תעסוקה ובתחומים אחרים.

זכויות רפואיות הן העקרונות המשפטיים והאתיים

השולטים באופן שבו רופאים ואנשי מקצוע רפואיים אחרים צריכים להתייחס למטופלים שלהם.

אתיקה רפואית היא מערכת של עקרונות מוסריים המנחים את הרופאים בעבודתם. ניתן לחלק את העקרונות הללו לשתי קבוצות: אתיקה כללית ואתיקה רפואית. האתיקה הכללית היא אוניברסלית, ואילו האתיקה הרפואית היא ספציפית לתחום הרפואה. אתיקה רפואית ניתן גם לחלק לשלוש קטגוריות: מקצועית, משפטית וחברתית.

על הרופאים מוטלת החובה לשמור על סודיות המידע של מטופליהם. המשמעות היא שהם צריכים לשמור על פרטיות כל מידע על מטופל אלא אם כן יש להם אישור בכתב מהמטופל או שנדרש על פי חוק לשחרר אותו. הרופאים חייבים גם לעקוב אחר ההנחיות להסכמה מדעת לפני המשך טיפול או נהלים כלשהם במטופל או בנושא מחקר.

זכויות רפואיות הן זכויות המטופל לסרב לטיפול רפואי.

זכויות אלו מבוססות על עקרון ההגדרה העצמית והן מעוגנות בדיני זכויות האדם.

הזכות לסרב לטיפול רפואי אינה מוחלטת, אך יכולה להיות מוגבלת בחוק או מסיבות מעשיות כמו הצורך בטיפול חירום.

הזכות לסרב לטיפול רפואי מבוססת על עקרון ההגדרה העצמית, המעוגן בחוק זכויות האדם. ניתן לראות זאת באתר של מימוש זכויות רפואיות

זכויות רפואיות הן זכויות אדם.

הזכות לבריאות היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר, ואף אחד לא צריך לחיות בפחד שימנעו ממנו גישה לטיפול הדרוש.

ההצהרה על זכויות האדם והאזרח, שאומצה על ידי האסיפה הלאומית של צרפת ב-26 באוגוסט 1789, מכריזה כי "לכל האזרחים יש את הזכות לסיוע מהחברה במקרה שאינם יכולים לפרנס את עצמם". זוהי הכרה ברורה שלכל אדם יש זכות בסיסית לטיפול רפואי.

טיפול רפואי אינו פריבילגיה, אלא זכות אדם בסיסית.

זכויות רפואיות הן הזכויות שיש לאנשים לטיפול רפואי.

זכויות אלו לא תמיד מתקיימות, ולכן יש צורך שאנשי מקצוע רפואיים יהיו מודעים לזכויות אלו. לאנשי מקצוע רפואיים אסור למנוע ממטופלים גישה לכל צורה של טיפול, יש לאפשר להם גישה למידע על הטיפול בהם, ואין להטיל עליהם אפליה בכל הנוגע לטיפול בהם.

לאנשי מקצוע רפואיים יש חובה לשמור על בריאותו ובטיחותו של המטופל. מוטלת עליהם חובה לספק להם מידע על הטיפול והטיפולים שלהם ולכבד את האוטונומיה שלהם בקבלת ההחלטות.

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לסיעוד
היחידה לסיעוד

היחידה לסיעוד היא חברת סיעוד ותיקה ומקצועית, העובדת בשיתוף פעולה עם כל קופות החולים בישראל ועם עוד שורה של ארגונים בענף הרפואה והביטוח
החברה מספקת את כל שירותי הסיעוד לרבות עובד סיעוד צמוד 24/7, סיעוד נקודתי, אחות לילה, אחות סיעוד לאחר ניתוח, שירות אחות מוסמכת בבית הלקוח ועוד

ביחידה לסיעוד ישנה רמה גבוהה של האנשים שמהם בנוי הארגון הזה – צוות של אחים ואחיות מסורים ואכפתיים, בעלי הכשרה מקצועית רשמית בתחום הסיעוד ובעלי ניסיון רב בעבודה עם אנשים מבוגרים, נכים ואפילו צעירים הזקוקים לשירותי סיעוד קבועים או זמניים. היחידה לסיעוד מתנהלת על פי מתודולוגיות סדורות שאותן בנתה החברה בעצמה לאורך שנים ארוכות של עבודה בתחום הסיעוד. מתודולוגיות אלה מיועדות להבטיח לכל לקוח את חוויית השירות הטובה ביותר, לה כל אחד מכם מצפה כאשר הוא שוכר איש שילווה את היקרים לו מכל.

התקשרו עכשיו

שמירות בתתי חולים או בתי אבות,
השמות בבתי אבות סיעודים ותשושי נפש

*לא מטפלים בפניות בנושא – עובדים זרים